Sice s opt s ``malm" zpodnm, ale pece. Pr informac z prv probhl sezny 2003/2004. Ochlate si hork lto pohledem na zimn fotky ...

PRZDNINY 2003

CYKLISTIKA 2003

PODZIM 2003

ZIMA 2004

KLID LYRNY

   Drustva dorostu a dosplch pod vedenm Tome Bergra a Standy Dlouhho absolvovala v zim 2002/2003 jednu ze svch nejspnjch sezn.

Mete prohldnout profily jednotlivch zvodnk a zvodnic, kte se o to zaslouili.

   Akoliv by se mohlo zdt, e je u pozd v polovin roku uvdt jakkoliv zprvy a fotografie z konce minul a zatku tto sezny myslm si, e to rozhodn nen na zvadu a je tak mono na tchto strnkch alespo nco prohlet. Urit`` zpodn je zpsobeno jednak pozdjm sputnm celch stnek, ale i promlenm koncepce a del dobou vyvolvn fotografi.
   Vtina zprv je smovna k mmu drustvu a podobn je tomu i s fotografiemi. Vm, e m dal treni budou nsledovat a pipoj tak nco ze svch drustev do svch sekc.
   Tom Bergr (trenr drustva: dorost-dospl)

SJEZDUJEME (5.4. 2003)

HRAJEME BASKET

PZUJEME

NA STN (22.4. 2003)

PRVN JARN PESPOLK- Kalich (4.5. 2003)

BENEOVK DUATLON(17.5. 2003)

BENECKO (24.5. 2003)

LOMNICK PESPON BH  POPELKA (1.6. 2003)

JINSK CYKLOLIGA (4.6-20.8. 2003)

Gnerln sponzor LSK Lomnice nad Popelkou.